KontaktE-mail: mail@lynaesbaadelaug.dk
Eller brug Kontakt-formularen: klik her

 

Navn

Kontakt informationer

Ansvarsområder

Formand:
Heidi Thillemann


rytme@pc.dk;

21 63 22 20

Presse, Lynæs Havn 
Næstformand:
Per Skyum

skyholm@hotmail.com
71 72 96 25

Kontakt til:

Lynæs Bådelaugs aktivitetsudvalg

Kasserer:
Preben Svensson


prebensvensson@mail.dk

61 73 72 32

Kontakt til:
nøgler , indmeldelser , indkøb

Sekretær:
Vibeke Mortensen


vibmor@gmail.com

26 78 76 46

Leje af lokalet:
Se nederst på siden   
Medlem
Ruth Schionning

schionning@mailme.dk
42600477

Medlem 
Suppleant:
Raymond Hansen

primula@webspeed.dk 
20819947

Suppleant

Aktivitetsudvalg

Susanne Alling


alling@dukamail.dk;

22 14 07 35

Aktivitetsudvalg

Annette Heldager


annette.heldager@gmail.com;

32 15 71 69

 

Aktivitetsudvalg

Lis Brøndorf


lisbroendorf@gmail.com;

60 94 10 16

Aktivitetsudvalg

frivillige søges


mail@lynaesbaadelaug.dk

61 73 72 32

>

Aktivitetsudvalg 

Webmaster:
Preben Svensson


webmaster@lynaesbaadelaug.dk

61 73 72 32

Webmaster
Redaktør Laugposten
Havnefoged:
Morten Frederiksen


lynaes.havn@mail.dk

47 93 91 19

 
     
 

Leje af lokalet:
Bestyrelsen har fastsat lejen til 700 kr. Hvis man ønsker at leje lokalet ( i vintersæsonen )
henvender man sig til Vibeke Mortensen på tlf. 26787646 eller mail : vibmor@gmail.com
Nytårsaften kan Lauget ikke udlejes, men kan bruges af interesserede medlemmer i et åbent arrangement
Udlejnings/åbenthusaftale: Udfyld venligst denne blanket :
Printes ud, udfyldes og sendes til Vibeke Mortensen: vibmor@gmail.com
Der er også trykte eksemplarer i Lauget.