KontaktE-mail: mail@lynaesbaadelaug.dk
Eller brug Kontakt-formularen: klik her

 

Navn

Kontakt informationer

Ansvarsområder

Formand:
Jan Kjeldsen


janlissikjeldsen@hotmail.com

40 32 89 15

Presse, nøgler og indmeldelser 
Næstformand:
Per Skyum

skyholm@hotmail.com
71 72 96 25

Kontakt til:
Kasserer:
Preben Svensson


prebensvensson@mail.dk

61 73 72 32

Kontakt til:
Lynæs Havn og
Lynæs Bådelaugs aktivitetsudvalg
Sekretær:
Vibeke Mortensen


vibmor@gmail.com

26 78 76 46

Leje af lokalet:
Se nederst på siden   
Medlem
Ruth Schionning

schionning@mailme.dk
42600477

Medlem 
Suppleant:
Annette Heldager

held08@gmail.com 
26 74 71 69

Suppleant

Aktivitetsudvalg

Annelise Hallund


annelise.hallund43@gmail.com

51 88 08 43

Aktivitetsudvalg

Helle Svensson


heda@mail.tele.dk

28 55 68 85 

Aktivitetsudvalg

 

 

Aktivitetsudvalg

Berit Holmstrøm

beritholmstrom@gmail.com
41 83 06 72

Aktivitetsudvalg

Jeanie Laursen 

j.l@vip.cybercity.dk

Aktivitetsudvalg 

Webmaster:
Preben Svensson


webmaster@lynaesbaadelaug.dk

61 73 72 32

Webmaster
Redaktør Laugposten
Havnefoged:
Morten Frederiksen


lynaes.havn@mail.dk

47 93 91 19

 
     
 

Leje af lokalet:
Bestyrelsen har fastsat lejen til 700 kr. Hvis man ønsker at leje lokalet ( i vintersæsonen )
henvender man sig til Vibeke Mortensen på tlf. 26787646 eller mail : vibmor@gmail.com
Nytårsaften kan Lauget ikke udlejes, men kan bruges af interesserede medlemmer i et åbent arrangement
Udlejnings/åbenthusaftale: Udfyld venligst denne blanket :
Printes ud, udfyldes og sendes til Vibeke Mortensen: vibmor@gmail.com
Der er også trykte eksemplarer i Lauget.