Aktiviteter

Til alle medlemmer.

Så er der ny aktivitetskalender pr 31-5-2024

Opdateret sct Hans aften arrangement.
Extra aktivitet  4 juli kl 12.30

frederikketur4-7

kalender2024maj

 

 

  x  x


Aktivitetsudvalget består nu af Susanne Alling , Lis Brøndorf og Kai Yde .
Der ligger en aktivitetsmappe nu så har man lyst til at arrangere noget så er man velkommen til at skrive i den . Man kan også kontakte aktivitetsudvalget.
Bestyrelsen forventer at der er frivillige til at hjælpe forslagsstilleren med at få det udført

xxx

————————————————————————————————– 

—————————————————————————————————-

Generalforsamling i Lynæs Bådelaug
Lørdag d. 5. april 2025 er næste gang????????????

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent for pladsmedlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent for laugsmedlemmer
 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag
 7. A. Valg af formand i lige år
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Aktivitetsudvalg
 10. Evt:

Vedtægtsændringsforslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 marts pr. post på Laugets adr: Lynæs Havnevej 15B, 3390 Hundested eller pr. mail: mail@lynaesbaadelaug.dk  

Kontingent bedes indbetalt på Laugets bankkonto
reg.nr.2580 konto nr.0 525 619 777 senest d. 31.03.2024.

 Pladsmedlemmer (bådpladsejere, stemmeberettigede) betaler 600,- kr.
Laugmedlemmer betaler 400,- kr.
 Reg. Nr.:  2580   Kontonr.: 0525619777

 Ved indbetaling skal medlemsnr, og evt. bådpladsnr. , samt navn /initialer oplyses!

 HUSK det er kun pladsmedlemmer, som har indbetalt rettidigt (dvs. senest 01.04.2024) der har stemmeret på generalforsamlingen.

 Efter generalforsamlingen bydes på et let måltid.

Samtlige medlemmer opfordres til at sende deres eventuelle mailadresse og tlf.nr. til Laugets post – eller mailadresse, så vi kan holde vores medlemsliste opdateret.

Venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen

 ————————————————————————————————–

—————————————————————————————————–