Aktiviteter

 
En udflugt søndag den 1. august fra Lynæs til Rørvig og retur
med minestrygeren Marianne-F gennemføres .  Der er plads til at flere kan komme med . Nye deltagere som ønsker at deltage skal Per Makwarth kontaktes.

Pris: Kun kr. 100,- pr. person

Info om turen i PDF-fil

TILMELDING  til Per Makwarth.
Mail: makwarth@email.dk <> Tlf./SMS 2929 4500
Se PDF-fil: http://Lynæs Bådelaugs Rørvigtur 1. august

 aktivitetsudvalget afventer corona .
Sæt allerede nu x i kalenderen, på de datoer der ligger fast.

————————————————————————————————– 

—————————————————————————————————-

Generalforsamling i Lynæs Bådelaug
Lørdag d. ????????????

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 4. Fastsættelse af kontingent for pladsmedlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent for laugsmedlemmer
 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag
 7. A. Valg af formand i lige år
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor og suppleant
 9. Aktivitetsudvalg
 10. Evt:

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. pr. post på Laugets adr: Lynæs Havnevej 15B, 3390 Hundested eller pr. mail: mail@lynaesbaadelaug.dk  

Kontingent bedes indbetalt på Laugets bankkonto
reg.nr.1352 konto nr.0 525 619 777 senest d. 01.04.2021.

 Pladsmedlemmer (bådpladsejere, stemmeberettigede) betaler 600,- kr.
Laugmedlemmer betaler 400,- kr.
 Reg. Nr.:  1352   Kontonr.: 0525619777

 Ved indbetaling skal medlemsnr, og evt. bådpladsnr. , samt navn /initialer oplyses!

 HUSK det er kun pladsmedlemmer, som har indbetalt rettidigt (dvs. senest 01.04.2021) der har stemmeret på generalforsamlingen.

 Efter generalforsamlingen bydes på et let måltid.

Samtlige medlemmer opfordres til at sende deres eventuelle mailadresse og tlf.nr. til Laugets post – eller mailadresse, så vi kan holde vores medlemsliste opdateret.

Venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen

 ————————————————————————————————–
Til alle laugsmedlemmer.
Vi er grundet Corona  smitten, desværre nødt til at aflyse vores lysbillede show d.17.april 2020.
Susanne og undertegnede havde en fantastisk tur, hvor vi var på moskusjagt i Grønland.
Det lysbillede show må I vente med til senere.

Vh  Susanne og Per

Fredag Moskusaften i Lauget d. xx. mm kl. 19:00

De der er interesserede i at se og høre lidt om vor tur til Grønland ( Pers store fødselsdagsønske) som mange så flot har bidraget til,
er velkomne til en hyggelig aften i lauget.
Vi viser fotos og Per fortæller lidt om turen og jagten på den store moskustyr.

Der vil være smagsprøver på røget moskusoksekølle.

Deltagelse er gratis men drikkevarer købes til sædvanlige laugpriser.
Hilsen Per og Susanne

 ————————————————————————————————–

 

 

 

 

Aktiviteter i Lynæs Bådelaug  2019-2020
Arrangementer der er planlagt for kommende sæsson

Hvis ingen dato er nævnt, kommer den senere via hjemmesiden, og sedler på bordet i Lauget

Tilmelding og betaling til aktivitetsudvalget på tlf: 28556885
Anden tilmelding og betaling vil senere fremgå på de aktuelle invitationer
Se PDF-fil:
Lauget aktiviteter 2019-2020

—————————————————————————————————–