Aktiviteter

 


————————————————————
Så er aktivitetsudvalget klar med en oversigt over arrangementer for første halvdel af den kommende sæson.
Sæt allerede nu x i kalenderen, på de datoer der ligger fast.

—————————————————————————————————–

 

—————————————————————————————————–

Hermed indkaldes til generalforsamling i Lynæs Bådelaug lørdag d. 6.april 2019 kl. 14:00.
Standerhejsning er kl. 13:30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget (sendes senere)
 4. Fastsættelse af kontingent for pladsmedlemmer
 5. Fastsættelse af kontingent for laugsmedlemmer
 6. Behandling af rettidigt indkomne forslag der
  skal være indsendt til lauget inden 1.marts 2019.
 7. A. Valg af formand i lige år.
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år .
  Preben ønsker at fortsætte,
  Flemming ønsker ikke genvalg.
 9. Valg af bestyrelsessuppleant Annette.
 10. Valg af revisor og suppleant Marianne Kjerulf.
  Marianne ønsker at fortsætte..
 11. Eventuelt 


  Kontingent bedes indbetalt på laugets bankkonto
  senest 3. marts 2019 :
  Reg. Nr.:1352   Kontonr.: 525619777


  Pladsmedlemmer (bådpladsejere, stemmeberettigede) betaler 600 kr.
  Laugsmedlemmer betaler 400 kr
  Ved indbetaling skal medlemsnummer og evt. bådpladsnummer., samt navn /initialer oplyses!

  HUSK det er kun pladsmedlemmer, som har indbetalt rettidigt (dvs. senest 3.marts 2019), der har stemmeret på generalforsamlingen.

  Efter generalforsamlingen bydes på et let måltid.
  Samtlige medlemmer opfordres til at sende deres eventuelle mailadresse og tlf.nr. til Laugets post – eller mailadresse, så vi kan holde vores medlemsliste opdateret.

   

  Venlig hilsen og vel mødt
  Bestyrelsen

   

—————————————————————————————————-